Gratis Verzending   |   30 dagen om te retourneren

Voorwaarden

eyerim - FHB Group
Mlynske luhy 29
821 05, Bratislava
Slowakije

E-mail: contact@eyerim.nl

Adres van oprichting:
Brezova 2055/12
052 01 Spiska Nova Ves
Slowakije
COMPANY ID: 47970006
VAT EU: SK2024164153

Laatste update: juni 2015

Welkom op onze website. Als u verder gaat met browsen en het gebruik van deze website, gaat u akkoord met, en bent u gebonden aan, de volgende gebruiksvoorwaarden die, samen met ons privacybeleid, de relatie tussen eyerim en u bepalen met betrekking tot deze website. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze voorwaarden, gelieve onze website niet te gebruiken.

Overzicht

Deze website wordt beheerd door eyerim. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar eyerim. eyerim biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en services die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidsmaatregelen en kennisgevingen die hier worden vermeld. Door het bezoeken van onze site en/of door iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "service" en gaat u akkoord u te binden aan de volgende voorwaarden ("servicevoorwaarden", "voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarde en beleidsmaatregelen waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperkingen browsers, verkopers, klanten, handelaren, en/of hen die bijdragen aan de inhoud. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door alvorens onze website te bezoeken of te gebruiken. Door enig deel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de services. Als deze servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden. Enige nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd zullen ook onderhevig zijn aan de servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op ieder gewenst moment raadplegen op deze pagina. Wij behouden ons het recht voor enig onderdeel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen te vermelden op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina met regelmaat te raadplegen voor wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van, of toegang tot, de website na vermelding van wijzigingen betekent dat u deze wijzigingen accepteert.

Voorwaarden webwinkel

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u aan dat u op zijn minst meerderjarig bent in de gemeente of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in de gemeente of provincie waar u woont en ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw toezicht onze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden, noch mag u, met gebruik van de service, enige wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten). U mag geen wormen of virussen of enige code van schadelijke aard overdragen. Een schending of overtreding van een van deze voorwaarden resulteert in een onmiddellijke beëindiging van uw services.

Algemene voorwaarden

Wij behouden het recht om service te weigeren aan een ieder, om welke reden dan ook, op ieder gewenst moment. U begrijpt dat uw gegevens (behalve creditcardinformatie) mogelijk ongecodeerd wordt overgedragen en (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen en aan te passen aan technische vereisten om verbinding te maken met netwerken of apparaten omvatten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken. U gaat ermee akkoord om enig deel van de service, gebruik van de service of toegang tot de service, of enig contact op de website waardoor de service wordt geleverd niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De in deze overeenkomst gebruikte titels zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze overeenkomst niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van informatie

Wij zijn niet verantwoordelijk als op deze site beschikbaar gemaakte informatie niet correct is. Het materiaal op deze site wordt alleen verstrekt als algemene informatie en mag niet blind worden vertrouwd of gebruikt worden als enige basis voor het maken van beslissingen zonder vooraf eerst meer nauwkeurige, meer volledige en meer actuele bronnen van informatie te raadplegen. Enig vertrouwen op het materiaal op deze site is op uw eigen risico. Deze site bevat mogelijk bepaalde historische informatie. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en is uitsluiten bedoeld ter referentie. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op ieder gewenst moment te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht enige informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

Wijzigingen van de service en prijzen

Prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor de service (of een deel of inhoud daarvan) op ieder gewenst moment te wijzigen of op te zeggen. Wij zijn niet aansprakelijk ten opzichte van u of derden voor enige wijziging, verandering van prijs, opschorting of opheffing van de service.

Producten

Bepaalde producten zijn mogelijkerwijs uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten hebben mogelijk beperkte voorraad en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden in overeenstemming met ons retourbeleid. Wij hebben ons uiterste best gedaan om de kleuren en de afbeeldingen van onze producten in de winkel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de monitor van uw computer de kleuren correct weergeeft. Wij behouden ons het recht voor om, maar zijn hiertoe niet verplicht, de verkoop van onze producten of services aan een bepaald persoon, geografische regio of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor de hoeveelheden van enige producten of services die wij aanbieden te beperken. Alle omschrijvingen van producten of productprijzen zijn op ieder gegeven moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, onderhevig aan wijzigingen, geheel naar ons eigen goeddunken. Wij behouden ons het recht voor om producten op ieder gewenst moment uit het assortiment te verwijderen. Het aanbod van producten of services is niet geldig indien dit wettelijk verboden is. Wij kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, services, informatie, of ander door u gekocht of verkregen materiaal aan uw verwachtingen voldoet, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

Nauwkeurigheid van factuur- en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om door u geplaatste bestellingen te wijzigen. Wij mogen, naar ons eigen goeddunken, hoeveelheden die per persoon of huishouden worden besteld limiteren of annuleren. Deze beperkingen kunnen met inbegrip zijn van bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard, en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, trachten wij mogelijk u hiervan te verwittigen via het e-mail- en/of factuuradres/telefoonnummer dat werd opgegeven toen de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te worden geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs, te limiteren of te verbieden. U gaat ermee akkoord om recente, volledige en correcte aankoop- en accountinformatie te leveren voor alle aankopen in onze winkel. U gaat ermee akkoord om uw account- en andere informatie prompt bij te werken, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met u kunnen opnemen. Voor meer informatie, raadpleeg ons retourbeleid.

Optionele tools

Wij bieden u mogelijk toegang tot externe tools van derden die wij niet controleren noch controle of input over hebben. U gaat ermee akkoord dat wij toegang aan dergelijke tools verlenen "zoals het is" en "voor zover beschikbaar" zonder enige garanties, vertegenwoordigingen of voorwaarden van welke aard dan ook zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit, of met betrekking tot, uw gebruik van optionele externe tools. Enig gebruik door u van optionele tools aangeboden via de site is geheel op eigen risico en goeddunken en u moet er zeker van zijn dat u bekend bent met, en instemt met, de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de betreffende externe aanbieder(s). Ook bieden wij in de toekomst mogelijk nieuwe services en/of functies aan via de website (inclusief de introductie van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of services zijn ook onderhevig aan deze Voorwaarden.

Externe links

Bepaalde inhoud, producten en services beschikbaar via onze service bevatten mogelijk materiaal van derden. Externe links op deze site verwijzen u mogelijk naar externe websites die niet aan ons verwant zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zullen niet aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor extern materiaal of websites, of voor enig ander materiaal, producten of services van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade verwant aan de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties gemaakt in verband met externe websites. Lees het beleid van derden grondig door en zorg dat u de informatie goed begrijpt voordat u een transactie sluit. Klachten, claims of vragen met betrekking tot externe producten dienen te worden gericht aan de externe partij.

Commentaar van gebruikers, feedback en andere opmerkingen

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen verzend (bijvoorbeeld westrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal verzend, of dit nou online, via e-mail, via de post of anders geschiedt (collectief 'commentaar'), gaat u ermee akkoord dat wij op ieder gewenst moment, en zonder beperkingen, commentaar dat u naar ons verzend mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze gebruiken, in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om (1) enig commentaar in vertrouwen te bewaren; (2) compensatie voor commentaar te betalen; of (3) te reageren op commentaar. Wij mogen, maar zijn hiertoe niet verplicht, inhoud wat wij naar ons eigen goeddunken onwettig, beledigend, dreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of wat in strijd is met het intellectuele eigendom van een andere partij of deze voorwaarden, controleren, bewerken of verwijderen. U gaat ermee akkoord dat uw commentaar niet in strijd is met de rechten van enige externe partij, waaronder auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheidsrecht of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal bevat, of enig computervirus of andere malware bevat wat op welke manier dan ook van invloed kan zijn op de werking van de service of enige gerelateerde website. U mag niet een vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een ander of ons of derden anderszins misleiden wat betreft de oorsprong van commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor uw commentaar en de juistheid hiervan. Wij zijn niet verantwoordelijk en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaar dat door u of derden wordt geplaatst.

Persoonlijke informatie

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel wordt beschermd door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken Privacy Policy.

Fouten, onjuistheden en omissies

Zo nu en dan kan er op onze site of in de service informatie voorkomen die typografische fouten, onjuistheden of omissies bevat met betrekking tot productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendingskosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies op ieder gewenst moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als bepaalde informatie in de service of op een gerelateerde website onjuist is (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). Wij ondernemen geen verplichting om informatie in de service of op gerelateerde websites bij te werken, te verbeteren of te verduidelijken, inclusief zonder beperking prijsinformatie, tenzij de wet dit voorschrijft. Geen enkele gespecificeerde update of vernieuwingsdatum, toegepast in de service of op gerelateerde websites, moet beschouwd worden als een indicatie dat alle informatie in de service of op enige gerelateerde website gewijzigd of bijgewerkt is.

Verboden gebruik

Naast andere verboden die zijn vastgesteld in de servicevoorwaarden, is het u verboden de site of diens inhoud te gebruiken voor: (a) enig onwettig doel; (b) anderen verzoeken om te participeren in onwettige handelingen; (c) schenden van enige internationale, federale, provinciale of staatregelgeving, regels, wetten of lokale richtlijnen; (d) inbreuk maken op, of schenden van, onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, benadelen, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele oriëntatie, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) het inzenden van valse of misleidende informatie; (g) het uploaden of overdragen van virussen of enig ander type kwaadaardige code dat mogelijk gebruikt kan worden op een manier die de functionaliteit of werking van de service of gerelateerde websites, andere websites of het internet kan beïnvloeden; (h) het verzamelen of opsporen van persoonlijke informatie van anderen; (i) spamming, phishing, pharming, pretexting, spidering, crawling or scraping; (j) voor enige obscene of onzedelijke doeleinden; of (k) voor het verstoren of omzeilen van beveiligingsfuncties van de service of gerelateerde websites, andere websites of het internet. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of gerelateerde websites te beëindigen voor het schenden van enig verboden gebruik.

Vrijwaring van garantie; beperking van aansprakelijkheid

Wij kunnen niet garanderen of waarborgen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn. Wij kunnen ook niet garanderen dat de resultaten die worden verkregen van het gebruik van de service juist of betrouwbaar zullen zijn. U gaat ermee akkoord dat wij de service zo nu en dan voor onbepaalde tijd verwijderen of de service op ieder gewenst moment annuleren, zonder kennisgeving naar u toe. U gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik, of uw onvermogen van gebruik, van de service op eigen risico is. De service en alle producten en services aan u geleverd via de service worden (behalve indien uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals het is' en 'voor zover beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief alle stilzwijgende garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, eigendom en geen-inbreuk. In geen geval zal eyerim of haar bestuurders, beambten, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, strafbare, speciale schade of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, en zonder beperkingen, winstverlies, inkomstenverlies, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of vergelijkbare schade, op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), wettelijke aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van enig onderdeel van de service of enige producten aangeschaft met gebruik van de service, of voor enigen andere vordering op welke manier dan ook gerelateerd aan uw gebruik van de service of enig product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in de inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook veroorzaakt door het gebruik van de service of enige inhoud (of enig product) geplaatst, overgedragen of anderszins beschikbaar gemaakt via de service, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade niet toelaten, wordt onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt voor zover de wet dit toestaat.

Schadeloosstelling

U vrijwaart, beschermt en verdedigt eyerim en onze moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, beambten, bestuurders, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers tegen enige vordering of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, van derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw inbreuk op deze servicevoorwaarden of de documenten die daarin bij verwijzing zijn opgenomen, of uw schending van enige wet of de rechten van derden.

Scheidbaarheid

In het geval dat enige provisie van deze servicevoorwaarden als onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, wordt een dergelijke provisie desalniettemin uitvoerbaar voor zover toegestaan door het toepasbare recht, en het onuitvoerbare deel zal worden geacht uit deze servicevoorwaarden te worden verwijderd. Een dergelijke bepaling zal niet van invloed zijn op de geldigheid en uitvoerbaarheid van andere resterende provisies.

Beëindiging

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen van voor de beëindigingsdatum zal na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overeind blijven. Deze servicevoorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat deze worden beëindigd door u of door ons. U kunt deze servicevoorwaarden op ieder gewenst moment beëindigen door ons ervan te verwittigen dat u de services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als er u naar ons eigen oordeel niet in slaagt, of wij vermoeden dat u er niet in bent geslaagd om te voldoen aan enige voorwaarde of provisie van deze servicevoorwaarden, kunnen wij deze overeenkomst ook op ieder gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle openstaande bedragen tot aan, en inclusief, de datum van beëindiging; en/of kunnen wij dienovereenkomstig uw toegang tot onze services (of enig onderdeel daarvan) weigeren.

Volledige overeenkomst

Indien wij niet in staat zijn enig recht of enige provisie van deze servicevoorwaarden uit te voeren of af te dwingen houdt dat niet in dat wij afzien van dat recht of die bepaling. Deze servicevoorwaarden en enig beleid of enige gebruiksregels die door ons op deze site worden vermeld of met betrekking tot de service vormt de gehele overeenkomst en verstandhouding tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de service, waarbij eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, zowel mondeling dan wel schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, enige eerdere versies van de servicevoorwaarden) worden vervangen. Onduidelijkheden in de interpretatie van deze servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opstellende partij.

Toepasselijk recht

Deze servicevoorwaarden en enige afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u services verlenen, dienen te worden beheerd door, en te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Slowakije.

Wijzigingen van de servicevoorwaarden

U kunt de meest recente versie van de servicevoorwaarden op ieder gewenst moment op deze pagina raadplegen. Wij behouden ons het recht voor, naar ons eigen goeddunken, om enig deel van deze servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te vermelden. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van, of toegang tot, onze website of de service na het vermelden van eventuele wijzigingen van deze servicevoorwaarden betekent instemming met deze wijzigingen.

Contactinformatie

Vragen over de servicevoorwaarden kunt u versturen naar contact@eyerim.nl.